ALFA MEDICA

centrum medyczne

telefon ALFA MEDICA centrum medyczne kościelna Poznań ul. Kościelna 33 Poznań  telefon ALFA MEDICA centrum medyczne kościelna Poznań  730 708 400  telefon ALFA MEDICA centrum medyczne kościelna Poznań  alfamedicakoscielna@gmail.com  telefon ALFA MEDICA centrum medyczne kościelna Poznań

Opis wybranych badań wykonywanych w ALFA MEDICA Centrum Medyczne


GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO


 • Badanie ultrasonograficzne przed 10 tygodniem ciąży - wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 • Badanie ultrasonograficzne w tym okresie ciąży powinno być wykonywane sondą dopochwową. Celem badania ultrasonograficznego przed 10. tygodniem ciąży jest:

  • Uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego – potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej i wykluczenie ciąży ektopowej
  • Ocena obecności pęcherzyka ciążowego – pomiar pęcherzyka ciążowego (GS – średnia z 3 wymiarów), położenie w jamie macicy, liczbę pęcherzyków ciążowych i ich kształtu (okrągły, spłaszczony, regularność zarysów)
  • Ocena obecności zarodka – obecność (tak/nie), pomiar CRL, obecności czynności serca FHR (przy CRL powyżej 6 mm – określnie wieku ciążowego)
  • Ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni
  • Ocena pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac – YS) – obecność YS (tak/nie), opis ewentualnych nieprawidłowości YS (kształt, echogeniczność)
  • Ocena narządu rodnego – macicy wraz z szyjką (kształt regularny, nieregularny), budowa (prawidłowa, nieprawidłowa – wady, mięśniaki), wielkość (prawidłowa, powiększona), lokalizacja i budowa przydatków.

 • Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 11–13+6 tygodniem ciąży - wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 • Celem badania ultrasonograficznego wykonywanego pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest wstępna ocena anatomii płodu oraz markerów aberracji chromosomowych. Każda nieprawidłowość bądź wątpliwość w badaniu pomiędzy 11-13+6 tygodniu ciąży powinna stanowić wskazanie do badania płodu w ośrodku referencyjnym.

  • liczba pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy
  • ocena czynności serca płodu (FHR)
  • pomiary biometryczne: długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL), wymiar dwuciemieniowy (BPD)
  • ocena anatomii płodu: czaszka – kształt, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych, ściany powłok jamy brzusznej – uwidocznienie przyczepu pępowiny, żołądek, serce płodu – lokalizacja, oś i czynność serca, pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny górne i dolne, ocena kosmówkowości w ciąży mnogiej
  • Ocenę ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (trisomii 13, 18, 21) przy długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (CRL) 45- 84 mm. Wśród markerów ultrasonograficznych wyróżnia się: czynność serca płodu (FHR – Fetal Heart Rate), przezierność karku płodu (NT)
  • Badanie rozszerzone obejmuje: badanie podstawowe, dodatkowe markery aberracji chromosomowych: Kość nosowa u płodu (NB – Nasal Bone), Przepływ w przewodzie żylnym (DV – Ductus Venosus), Przepływ przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation). „Małe markery” – torbiel splotu pajęczynówki, poszerzeniemiedniczek nerkowych, ognisko hyperechogenne w sercu, hyperechogenne jelito
  • Kalkulację ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych opartych na wywiadzie FHR markerów aberracji w połączeniu z markerami biochemicznymi (testem podwójnym – PAPP-A i wolna podjednostka b-hCG).

 • Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży - wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologiczneo

 • Celem badania ultrasonograficznego w 18-22. oraz 28-32. tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena „anatomii płodu”). Ponadto badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego (jeśli nie był określony w I trymestrze ciąży), na podstawie parametrów biometrycznych.

  • Biometria, określenie szacunkowej masy płodu i wieku ciążowego – pomiar na podstawie parametrów biometrycznych: wymiaru dwuciemieniowego główki płodu (BPD – Bi- Parietal Diameter), obwodu główki płodu (HC – Head Circumference), obwodu brzucha płodu (AC – Abdominal Circumference), długości kości udowej (FL – Femur Length), opcjonalnie długości kości ramiennej (HL – Humerus Length) oraz wymiaru poprzecznego móżdżku (TCD – Transverse Cerebellar Diameter).
  • Ocena struktur i narządów płodu – ocena „anatomii” płodu: Głowa - ciągłość czaszki, jama przegrody przezroczystej, sierp mózgu, wzgórze, komory boczne mózgu, móżdżek, zbiornik wielki; Twarz - oczodoły, profil twarzy, usta, górna warga; Szyja - brak mas patologicznych (wodniak szyi); Klatka piersiowa/serca - wielkość serca, położenie serca, obecna czynność serca, cztery jamy serca, obraz trzech naczyń śródpiersia; Brzuch - żołądek w prawidłowym położeniu, jelita nie poszerzone, obecne obie nerki, pęcherz moczowy, przyczep pępowiny; Szkielet - brak defektów (przekrój poprzeczny i podłużny), kończyny górne i dolne; Łożysko - położenie, dodatkowy płat i inne patologie; Sznur pępowinowy - 3 naczynia; Płyn owodniowy - indeks płynu owodniowego lub maksymalna kieszonka płynowa; Płeć - żeńska lub męska.


 • Metoda piankowa HyFoSy - ocena drożności jajowodów

 • ExEm Foam Kit umożliwia łatwą i bardzo skuteczną ocenę drożności jajowodów podczas wykonywania procedury HyCoSy - poprzez utworzenie piany do histerosalpingosonografii. Przez rozcieńczenie żelu wodą oczyszczoną tworzy się piana, która powoduje szybkie i proste rozszerzanie ścian jajowodów, pozwalając na uzyskanie wysokiej jakości obrazów USG.


  ENDOKRYNOLOGIA

  • Biopsja tarczycy

  • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie cienką igłą pod kontrolą obrazu usg. Zaaspirowany materiał jest rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie cytopatologa/patomorfologa, który potrafi trafnie rozpoznać chorobę z drobnego, często nawet kilkukomórkowego preparatu. Dzięki biopsjom aspiracyjnym cienkoigłowym celowanym skojarzonym z ultrasonografią udało się rozpoznać wiele wczesnych chorób nowotworowych.