Lekarze

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

Dr hab. n. med. Agata Szpera-Goździewicz


Dr hab. n. med. Agata Szpera-Goździewicz – w 2009 roku ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. W 2019 roku zdała egzamin specjalizacyjny w zakresie położnictwa i ginekologii oraz nadany został tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego pt. „Rola śródbłonka w etiopatogenezie wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu oraz nadciśnienia tętniczego w ciąży”. Obecnie pracuje w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2013 roku odbyła dwumiesięczny staż w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy). Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, m.in. z ultrasonografii dopplerowskiej, skrinningowej oceny serca płodu, diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu, oceny anatomii płodu.

Posiada certyfikaty:

Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ( badanie prenatalne I trymestru ciąży)

Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznegow zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, ciąża wielopłodowa, ciąża wysokiego ryzyka (m.in. powikłana nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu), ultrasonografia w położnictwie.

dr n. med. Tomasz Goździewicz

W 2007 roku ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę oraz specjalizację z ginekologii i położnictwa w Klinice Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie w 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy„. Od 2014 roku pracuje jako adiunkt w Klinice Ginekologii Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii. W 2021 roku uzyskał podspecjalizację z perinatologii (medycyny matczyno-płodowej) w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz tłumaczem jednego podręcznika z ginekologii i położnictwa. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, m.in. z ultrasonografii dopplerowskiej, skrinningowej oceny serca płodu, diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu, oceny anatomii płodu. Posiada certyfikat The Fetal Medicine Foundation (badanie prenatalne I trymestru ciąży) oraz Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii. Wykonuję wszystkie operacje minimalnie inwazyjne w ginekologii – laparoskopowo i histeroskopowo. Zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, nawracające utraty ciąż, endometrioza.

dr Daniel Boroń

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Na co dzień pracuję w Klinice Rozrodczości w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul Polnej w Poznaniu. Moimi głównymi zainteresowaniami są medycyna matczyno-płodowa, terapia płodu, cukrzyca wikłająca ciążę. Posiadam certyfikaty londyńskiego towarzystwa Fetal Medicine Foundation między innymi na badania prenatalne 1. trymestru, przezierność karkową, ocenę kości nosowej, ocenę przepływu przez zastawkę trójdzielną serca, ocenę przepływów w naczyniach płodu oraz tętnic macicznych matki, ocenę ryzyka stanu przedrzucawkowego, ocenę szyjki macicy w ciąży. Ciągle poszerzam swoje kwalifikacje dotyczące położnictwa, diagnostyki prenatalnej oraz medycyny matczyno-płodowej.

dr Katarzyna Kapska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuję w Klinice Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ulicy Polnej. Pełnię dyżury na Sali Porodowej. Prowadzę zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim. Dzięki temu w obu tych językach i w przystępny sposób potrafię przedstawić pacjentce diagnozę i planowane leczenie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Regularnie uczestniczę w kursach i kongresach poszerzających i aktualizujących moja wiedzę z dziedziny położnictwa i ginekologii.

dr Dorota Kolanowska

Specjalizuję się w położnictwie i ginekologii. Na co dzień pracuję w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu przy ul. Polnej. Pełnię również dyżury w Oddziale Porodowym i Izbie Przyjęć tego szpitala. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ukończyłam w 2017 roku studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Od 2019 roku jestem słuchaczką Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach, zarówno w Polsce ( m.in. Mazurska Szkoła Ultrasonografii, Kursy ultrasonografii w położnictwie i ginekologii organizowane przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników), jak i za granicą (m.in. odbyłam szkolenie na Uniwersytecie Wiedeńskim). Jestem autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Moim głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii ciąży. Swoją codzienną praktykę zawodową opieram na najnowszych wytycznych światowych.

Ponadto zajmuję się m.in. leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń pochwy i sromu, poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, a także leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, nadżerek, zaburzeń miesiączkowania.

Posługuję się językiem angielskim oraz niemieckim.

dr Małgorzata Bocianowska

Jestem lekarzem kobiet, specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa. Od ponad 10 lat pracuję w zawodzie, który jest moją pasją. Pochodzę z pięknego miasta – Bydgoszczy, gdzie ukończyłam z wyróżnieniem studia medyczne na wydziale lekarskim. Od 8 lat mieszkam w Poznaniu. To tutaj zdobywałam wiedzę i umiejętności z zakresu swojej dziedziny, w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej. Moja praca to przede wszystkim zaangażowanie, szczerość, empatia i ciągły głód wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Pacjentki cenią mnie za dokładność, punktualność oraz profesjonalizm. Jestem doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zaś w roku 2022 mam nadzieję obronić pracę doktorską. Ponadto spełniam swoje wieloletnie marzenie – jestem słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu Medycyna Estetyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zdobytą wiedzę chciałabym wykorzystać w ginekologii estetycznej. Wdzięczność pacjenta jest czymś, co daje mi największą satysfakcję w pracy. Prywatnie jestem żoną oraz mamą dwójki maluchów.

 

dr Anna Romała

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii.
W 2016 ukończyłam Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskując dyplom lekarza.
W 2016 roku uczestniczyłam w studenckim projekcie Leczymy z Misją, w ramach którego odbyłam wolontariat Medyczny w Kenii.
Od 2017 roku pracuję w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych, w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Dyżuruję na Oddziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć tego szpitala.
Od 2018 roku jestem słuchaczką studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Nieustannie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w licznych konferencjach, warsztatach oraz kursach.
W pracy zawodowej zajmuję się zagadnieniami z zakresu fizjologii i patofizjologii ciąży.
Zajmuję się również m.in. poradnictwem antykoncepcyjnym, zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, diagnostyką i leczeniem zaburzeń endokrynologicznych, nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, polipów trzonu i szyjki macicy, zakażeń pochwy i sromu.
Posługuję się językiem angielskim.

dr Klaudyna Madziar

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii.
Już w trakcie studiów na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podjęłam decyzję, że moje życie zawodowe będzie dedykowane zdrowiu i życiu kobiet oraz motywowaniu ich do poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym.
W 2018 roku, po uzyskaniu dyplomu, rozpoczęłam pracę w Klinice Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii w Ginekologiczno-Polozniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu.
Moimi głównymi zainteresowaniami są zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii ciąży, dlatego chętnie pełnię dyżury na Oddziale Porodowym oraz w Izbie Przyjęć GPSK. Ponadto zajmuję się m. in. poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych; diagnostyką i leczeniem patologii szyjki macicy, zakażeń pochwy i sromu; leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, zaburzeń miesiączkowania  oraz chorób przenoszonych drogą płciową.
Jestem doktorantką w Klinice Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu, podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez udział w licznych konferencjach, warsztatach i kursach. Swoją codzienną praktykę zawodową opieram na najnowszych wytycznych światowych. Posługuję się językiem angielskim oraz francuskim.

Neurologia

dr Robert Narożny

Lekarz, neurolog. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W 2009 roku ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. Od 2012 roku jest asystentem w Oddziale Klinicznym Neurologii UM w Poznaniu. Brał udział w tworzeniu oddziału udarowego I Kliniki Neurologii oraz jest członkiem zespołu ds. trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru mózgu. W latach 2019-2020 pełnił funkcję zastępcy ordynatora oddziału udarowego, obecnie pełni obowiązki ordynatora oddziału neurologii. Jest współautorem prac naukowych dotyczących udaru mózgu. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób układu nerwowego takich jak: udar mózgu, migrena i inne bóle głowy, choroby zapalne i zwyrodnieniowe układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, miastenia, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) oraz padaczka.

Endokrynologia

dr Jarosław Kaznowski

Przez wiele lat lekarz Oddziału Klinicznego Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu.
2 specjalizacje: Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii

Absolwent ”Marcinka”- I L.O. w Poznaniu
Stypendysta Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2005/2006.

Biegle posługujący się j. angielskim i niemieckim (certyfikat B2 Instytutu Goethego oraz egzamin z fachowego języka niemieckiego medycznego w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Collegium Medicum w Bydgoszczy).

Autor i współautor licznych doniesień zjazdowych, prac naukowych z zakresu endokrynologii, medycyny nuklearnej i onkologii endokrynologicznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu endokrynologii.

Certyfikowany ultrasonografista- uczestnik kursu usg tarczycy organizowanego przez Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.

Zakres zainteresowań:
– Profilaktyka , rozpoznawanie przyczyn i terapia bezpłodności- certyfikat uczestnictwa w Sympozjum pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia.
– Niedoczynność tarczycy w tym szczególnie opieka nad Paniami w okresie ciąży i połogu.
– Insulinooporność , leczenie otyłości.
– niedobory Wit. D
– onkologia endokrynologiczna: rozpoznawanie, leczenie m.in. raka tarczycy. Opieka nad Pacjentami w ramach wieloletniej pracy w Pododdziale prowadzącym diagnostykę a przede wszystkim leczenie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego przy zastosowaniu izotopów promieniotwórczych (jedynym w regionie ośrodkiem terapii izotopowej u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy).


Zainteresowania pozamedyczne:
Historia współczesna.

Gastroenterologia

dr n. med. Katarzyna Waszak

Posiadam wieloletnią praktykę w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, a zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych jelit. Od ukończenia w roku 2009 Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, zajmuję się leczeniem chorób układu pokarmowego w Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu.
Posiadam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych i specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskałam na podstawie pracy dotyczącej oceny przydatności nieinwazyjnych metod diagnostycznych Choroby Leśniowskiego-Crohna.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych krajowych oraz międzynarodowych kongresach i szkoleniach. Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu nieswoistych chorób zapalnych jelit w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych.

Ortopedia

dr Piotr Noworolnik

Lekarz specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Obecnie od 2018 roku pracownik w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na początku pracy zawodowej związany ze Szpitalem MSWiA w Poznaniu, następnie od 2017r. pracował w oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitala we Wrześni.
Swoje zainteresowania zawodowe wiąże głównie z diagnostyką i leczeniem chorób zwyrodnieniowych i urazów kończyny dolnej (operacje artroskopowe stawu kolanowego i skokowego, protezoplastka pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego i biodrowego, korekcja palucha koślawego, zespolenia śródszpikowe), korekcją nabytych wad stóp, leczeniem złamań kości oraz zachowawczym leczeniem schorzeń kręgosłupa, również metodą McKenziego.
Uczestnik licznych kursów i szkoleń.
Na umówioną wizytę proszę zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą Państwa schorzenia tj. wyniki badań obrazowych (RTG, MR, KT) oraz karty informacyjne z przebytego leczenia.

dr Michał Piekarski

Studia medyczne ukończyłem w 2015r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizację rozpocząłem w 2016 r. w Oddziale Ortopedii WSS im. M. Kopernika w Łodzi, od 2017 r. pracuje w Oddziale Ortopedii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób narządu ruchu, udzielam porad z zakresu ortopedii, traumatologii narządu ruchu oraz ortopedii onkologicznej. Nieustannie rozszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności kliniczne poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Pediatria i Alergologia

dr Anna Zelent

Jestem specjalistą w zakresie pediatrii i alergologii. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizowałam się w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera, pracując od 2008r. w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. Jestem autorem i współautorem doniesień zjazdowych, prac naukowych z zakresu pediatrii i alergologii oraz uczestnikiem wielu konferencji naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Diagnozuję i leczę choroby wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego (zapalenie płuc i oskrzeli, astma), chorób zakaźnych oraz alergicznych (alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa).
Prowadzę konsultacje pediatryczne w zakresie prawidłowego żywienia i rozwoju niemowląt oraz profilaktyki chorób wieku dziecięcego.
W zakresie diagnostyki obrazowej chorób płuc wykonuję USG płuc. Przeprowadzam diagnostykę alergicznego kontaktowego zapalenia skóry w oparciu o naskórkowe testy płatkowe TrueTest (24 substancje testowe).
Prowadzę immunoterapię swoistą (odczulanie) metodą podjęzykową na alergeny roztoczy kurzu domowego, pyłków traw, drzew, zwierząt, grzybów pleśniowych.
Moją pasją zawsze była praca z dziećmi, których uśmiech daje mi ogromną satysfakcję.

Pediatria i neonatologia

dr Julita Kwaśniewska

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończyłam w 2010 r. W latach 2011-2017 realizowałam specjalizację z pediatrii w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od 2018r. pracuję na stanowisku starszego asystenta i realizuję specjalizację z neonatologii w Klinice Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Jestem także Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym. Doświadczenie pediatryczne i neonatologiczne zdobywałam zarówno w pracy szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Regularnie aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medycznych. Szczególny nacisk w mojej pracy kładę na szczegółowe badanie przedmiotowe (maksymalnie przyjazne małemu pacjentowi) i leczenie zgodne z EBM (Evidence Based Medicine- medycyna oparta na faktach). Głęboko wierzę, że wizyta u lekarza i badanie nie muszą być dla dziecka traumą. W kręgu moich zainteresowań zawodowych ważne miejsce zajmują szczepienia i odpowiednie żywienie małego człowieka, które mają duże znaczenie w profilaktyce wielu chorób.

Dermatologia

dr n. med. Aleksandra Szewczyk

Specjalista dermatolog-wenerolog z wieloletnim doświadczeniem w prywatnych i publicznych klinikach i gabinetach lekarskich w Poznaniu. Zajmuję się badaniem i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci.
Pomagam osobom w każdym wieku, z różnego rodzaju zmianami dermatologicznymi. Podstawą mojego warsztatu pracy jest szczegółowy wywiad i zaangażowanie w indywidualny problem pacjenta.

Przeprowadzam kuracje trądziku, atopowego zapalenia skóry, łupieżu, łuszczycy, odbarwień, blizn czy nadmiernego wypadania włosów. Zajmuję się również leczeniem chorób i dolegliwości wenerycznych takich jak rzeżączka, kłykciny, wrzody.

Gabinet dermatologiczny wyposażony jest w dermatoskop do badania zmian skórnych, trichoskop do badania mieszków włosowych oraz aparat elektrochirurgiczny pozwalający skutecznie usuwać różnego rodzaju zmiany skórne.

dr Lena Olejnik

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Już jako dziecko wiedziałam, że chcę zostać lekarzem i wytrwale do tego dążyłam. Z powodu własnych skłonności do chorób skóry zdecydowałam, iż będę dermatologiem, aby móc leczyć i odkrywać coraz to nowsze techniki walki chorobami, z którymi kiedyś nie do końca sobie radzono. Podczas studiów miałam przyjemność przez rok uczyć się na Wydziale Lekarskim Semmelweis University w Budapeszcie. Tam też odbyłam szkolenie z zakresu Dermatologii i Wenerologii, gdzie uzyskałam pewność, że jest to dziedzina, której chcę się poświęcić.

Jestem specjalistką w dziedzienie Dermatologia i Wenerologia. 
Swoje szkolenie specjalizacyjne odbywałam na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. W swojej praktyce zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci. Wykonuję zabiegi krioterapii, diagnostykę alergicznych i kontaktowych reakcji skórnych za pomocą płatkowych testów skórnych oraz pobieram wycinki ze zmian celem ostatecznej weryfikacji rozpoznania poprzez badanie histopatologiczne. Zajmuję się również diagnostyką znamion skórnych metodą dermatoskopii i wideodermatoskopii. Regularnie uczestniczę w konferencjach polskich i międzynarodowych o tematyce Dermatologii i Wenerologii. W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajdują się choroby skóry wieku dziecięcego, skórne reakcje polekowe, choroby tkanki łącznej, choroby paznokci, demodekoza oraz choroby o podłożu łojotokowym, w tym łojotokowe zapalenie skóry i trądzik. 

Osoby niepełnoletnie mogą być konsultowane jedynie w obecności opiekuna prawnego.

Dietetyk

dr n. med.  Martyna Marciniak

Dietetyk, absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Asystent naukowo dydaktyczny w Katerze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki oraz Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2019 otworzyła przewód doktorski n.t. wpływu jednodniowej głodówki na okołodobowy rytm wydzielania kortyzolu u osób otyłych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu dietetyki. Autor publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych, prelegentka wielu warsztatów, a także konferencji. Czynnie współpracuje z poznańską Fundacją Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie oraz z leszczyńską Bezglutenową Mamą – prowadzi warsztaty i szkolenia dla pacjentów oraz specjalistów. Swoją praktykę opiera o najnowsze dostępne informacje wg. Evidence Based of Nutrition. Podchodzi do pacjentów z pełnym zaangażowaniem i wyrozumiałością. Prócz dietetyki oraz sportu fascynuje ją psychologia, szczególnie złożoność funkcjonowania ludzkiej psychiki. Współpracuje z osobami z problemami z przewodem pokarmowym, alergiami pokarmowymi, zaburzeniami hormonalnymi, insulinoopornością oraz celiakią a także sportowcami.

Urologia

dr Ryszard Szpera

Psychiatria

dr n. med. Mirosława Leżańska – Szpera